תכנית הלימודים - שחיטת עופות 

 

1. שיעור פתיחה- סימן י"ח הכרת מבנה הסכין.
2. סימן י"ח – פגימות הסכין.
3. המשך סימן י"ח - המשך דיני הסכין.
4. סימן י"ט – ברכת השחיטה.
5. סימן כ' – מקום השחיטה.
6. סימן כ"א – שיעור השחיטה בכמותה.
7. סימן כב – שחיטת הורידים + סימן כ"ג דיני שהייה.
8. המשך סימן כ"ג – דיני שהייה.
9. סימן כ"ד – דיני דרסה וחלדה.
10. המשך סימן כ"ד – דיני הגרמה ועיקור.
11. סימן כ"ה – דיני בדיקה לאחר שחיטה.
12. סימן כ"ח – דיני כסוי הדם.
13. המשך סימן כ"ח – דיני כסוי הדם.
14. מבחן מסכם עיוני + סכין
 
במהלך הקורס התלמידים ישחטו מספר רב של עופות לפי הצורך.