תכנית הלימודים - שחיטת בהמות 

 

1. סימן ל"ה – מבנה הריאה.
2. סימן ל"ו – דיני נקב בריאה.
3. סימן ל"ו – המשך דיני נקב בריאה.
4. סימן ל"ז – דיני אבעבועות בריאה.
5. סימן ל"ח – דיני צבעי הריאה.
6. סימן ל"ט – דיני סרכות הריאה.
7. סימן ל"ט –  המשך דיני סרכות הריאה.
8. סימן ל"ט –  המשך דיני סרכות הריאה.
9. סימן מ"ג – דיני הטחול.
10.  סימן מ"ד- דיני הכליות.
11.  סימן מ"ח – דיני בני מעיים.
12.  סימן מ"ח – המשך דיני בני מעיים.
13.  סימן נ"ה – דיני רגלי הבהמה.
14.  שיעור חזרה כללית.
15.  מבחן מסכם עיוני+ סכין.
 
במהלך הקורס התלמידים ישחטו מספר רב של בהמות לפי הצורך.