תכנית הלימודים - קורס משגיחי כשרות

- מבוא למקצוע ולתפקיד המשגיח
- טבילת כלים- הכשר כלי בית
- בישולי עכו"ם
- פת עכו"ם
- הגעלה וליבון כלים (כולל פסח)
- חזרה ומבחן מסכם.
- שבת ועניינים הקשורים לטכנולגיה המתחדשת וטכנולגיה בשבת
- יין נסך באולמות ובמגוון מקרים, וביצים.
- חדש+ סימני עופות +דברים אסורים משום סכנה+ דיני חלב נוכרי
- הכשרת בשר ודיני צלייה 
- חזרה ומבחן מסכם.
- תרומות ומעשרות ודיני שמיטה 
- לחמים ודיני הפרשת חלה.
- מבוא והכנה לנהלי ומושגי כשרות מטעם הרבנות הראשית והכנה ללימודים וחזרות בבית.
- חזרה ומבחני סיכום. סיורים עם הרב (בתיאום מראש)
- חזרה על החומר +שו"ע ונושאי כלים +נהלי כשרות ומושגים כללים
- שיעור ממרצה מומחה בנושאי תולעים וחרקים מלווה במצגות ואמצעי המחשה
- מבחן מסכם לקבלת תעודה!