תכנית הלימודים - קורס מוהלים

נושאי לימוד מעשיים

- הכרת כלי המילה ושימושיהם, ההכנה לברית, חיתוך פריעה ומציצה, חבישה ועצירת הדם, הורדת החבישה. בריתות משונות והטיפול בהם.
- מבחני תרגול עיוניים ומעשיים באמצעות בובות מודלים דמויי מקור ואביזרי עזר ע"י המכון.
- קורס החייאה למוהלים מטעם מגן דוד אדום
- שיעורי רפואה מתקדמים המועברים על ידי דוקטורים בכירים
- מבחן עיוני מסכם למתן תעודת הסמכה ע"י המכון.

מערך שיעורים עיוני ומעשי

1. הקדמה ומבוא לקורס מוהלים: המציאות בימנו, תהליך ההסמכה ברבנות. מצות מילה:מקור המצוה ושורשה, טעמי המצוה, מאמרי חז"ל בעניין חשיבות המילה, חובת המצווה על האב ועל כל אחד מישראל, חיוב כרת במבטל מצוה זו, חיוב האשה במילת בנה, מילה שלא מדעת האב, בדין יתום מאב, מילה בשכר. צפיה בסרטון: זיהוי בעיות בביצוע הברית.

2. מכשירי המילה: מגן, מגן צר, מגן קלאמפ, מחט הפרדה, מוסקיטו, מספרים, סכין חרב פיפיות, שפורפרת מציצה, אמצעי חבישה, אמצעי חיטוי ונקיון, במה מלין, סטריליות, מילה בלייזר, לבישת כפפות סטריליות. מצגת כלי מילה. מערכת הלב וכלי הדם: מבנה הלב, מחזור הדם הגדול והקטן, אבי העורקים, עורקים, ורידים נבובים, הורידים, הנימים. מבנה הדם: כדוריות אדומות, בילורובין, המוגלובין, כדוריות לבנות, מחלת האנמיה ופרטיה, קרישת דם, פיברינוגן, טסיות הדם, תהליך יצירת קרישת הדם, פתולוגיות, המופיליה. צפיה במצגות.

3. זמני מילה: המקור בתורה, למה קטן נימול בשמיני, מילה במצב של סכנת חיים, שלא לאחר או להקדים את המילה, מילה בעלות השחר, מילה בלילה, זריזין מקדימין למצוות, מילה בעשרה, לאחר מילה בשביל סנדק ת"ח, מילה ביום תענית, נולד בין השמשות, מילה בין השמשות, מילה בלילה אם צריך הטפה, מילה תוך שמונה, לחזור ולתקן אחר הברית. מילה בשבת ויו"ט: מילה דוחה שבת, מכשירי מילה, טלטול כלי מילה בשבת, נולד בניתוח קיסרי, נולד מהול וכד', לידת ואקום / מלקחיים, נולד טרם זמנו, מוהל שלא מל מעולם, הטפת דם בשבת ויו"ט, נולד בער"ש / במוצא"ש בין השמשות, שימוש במחט הפרדה בשבת, חבישה אחר המילה, נתינת העורלה בעפר, מציצה בשבת, מילה דחויה, חולי הימופיליה, נקיון הכלים אחר המילה, טלטול הערלה אחר הברית, מילה ביו"ט שני של גלויות. ברית מילה: בראש השנה / יום הכיפורים / פורים / ט' באב, היו לפניו שני תינוקות מי קודם למי, מילה תוך ימי אבלות האב, מילה ופדיון מה קודם למה, לשמש מוהל וסנדק בעת ובעונה אחת .

4. הכנות קודם הברית: סקירה על שלבי ההריון והלידה, סוגי הלידות והנפ"מ לדינא, ניתוח טופסי שחרור ילוד, בדיקת התינוק קודם הברית, בדיקת אפגר, תשאול ההורים בבדיקת התינוק, הכנת התינוק לברית, סטריליות, מקום ערכית הברית, אביזרים השייכים לברית, הנהגות המוהל ביום המילה. מעשי: שיטות חביקה, הכנת הכלים, תרגול עד שלב תפיסה בכל האופנים. צפיה בסרטון 2.

5. האנטומיה של הגיד, אברי הרביה הזכריים. מצגת. מלאכת המילה: חיתוך הערלה, דיני הפריעה ואופניה, ציצין המעכבים את המילה, גדר העטרה, צפיה בסרטון 3-4. תרגול עד שלב מציצה. . מלאכת המילה: דיני המציצה, החבישה, שימוש בחומרי הרדמה, דיני הטפת דם ברית. צפיה בסרטון 4-5. תרגול עד שלב סופי.

7. סדר טקס המילה והברכות: אמירת הפוסקים קודם המילה, עמידה בעת המילה, התעטפות בטלית, נוסח הברכה לאבי הבן, ברכת להכניסו, כסא אליהו, מתי המוהל מברך, אחד מל ואחד פורע, לתת את הערלה בעפר, ברכת שהחיינו, סדר הברכות שאבי הבן מל בעצמו, ברכה על היין, טעימה מהיין, ליתן יין בפי התינוק, ברכת הבשמים, שני מילות זה אחר זה, סעודת מילה. צפיה בסרטון 6-7. תרגול עד שלב סופי כולל ברכות.

8. סיבות רפואיות לדחיית הברית: חום, התייבשות, טיפול אנטיביוטי, מחלות בחילוף חומרים, פגות, משקל הילוד, מחלות עיניים, צינור דמעות סתום, עינים דומעות, אשכים טמירים. מילה דחויה: ספק חולי, נולד בין השמשות, לידת עכוז, חולי צהבת, באיזה דרגת צהבת אפשר למול, על איזה חולי דוחים מילה, עובר ששה באינקובטור, מתו אחיו מחמת מילה, נולד מהול, מת קודם שמונה ימים. צפיה בסרטון 8. תרגול כולל.

9. הטיפול לאחר המילה: הדרכת ההורים לאחר הברית, האכלת התינוק, החתלה, רחיצה, הורדת החבישה, שימון וחיטוי האיבר, טיפול בכאבים, טיפול אחר הורדת החבישה, תופעות שכיחות בתהליך ההחלמה, תופעות במחייבות התערבות רפואית. צפיה בסרטון 01. תרגול כולל+ הורדת חבישה.

10. מחלת הצהבת: מהות המחלה, עודף או חוסר ביצור בילורובין, צורות רפואיות של צהבת ילודים, טיפול להורדת רמת הבילורובין, המשמעות הרפואית. הראויים למול : מי כשר למול, מאיזה גיל מותר להיות מוהל, כתב קבלה למוהל, מוהל עכו"ם, מוהל מחלל שבת, שליחות במילה, מצוה על האב למול את בנו, מוהל מתלמד. צפיה בסרטון 9. תרגול סימולטני.

11. מילות מיוחדות: נימול מבוגר, מילת גרים, מילת ממזר, מילת נפלים, מילת גוי. מומים באיבר: נולד מהול ואופו הטיפול בו, מיקרופינס, שתי עורלות, עגבת, פימוזיס, מומים במיקום פתח השופכה, אפיספדיאס, היפוספדיאס, מומים נלווים, קורדי, הידרוצל. צפיה בסרטון. תרגול סימולטני.

בחזרה לדף הקורס

לצפיה בתמונות מהקורס