מבנה קורס הניקור:

מפגש 1 - הכרת החלקים והקדמה כללית לניקור

 מפגש 2 - השחזת סכינים, העמדתם לניקור ולפירוק

 מפגש 3 -  סדר הפירוק

 מפגש 4 - המשך סדר הפירוק

 מפגש 5 - המשך סדר הפירוק

 מפגש 6 - פולין קטן קילוף + פולין גדול קילוף וגיד הנ'

 מפגש 7 - שייטל קילוף + אצבע השייטל + יתד + גיד העקרב

 מפגש 8 - המשך שייטל קילוף + אצבע השייטל + יתד + גיד העקרב

 מפגש 9 - כף מכסה הכף קילוף + ארבע גידים גיד ה-ש'  ה-ת' הקרן צבי והדויימיו

 מפגש 10 - המשך כף מכסה הכף קילוף + ארבע גידים גיד ה-ש'  ה-ת' הקרן צבי והדויימיו

מפגש 11 - צ'יך קילוף + גיד הועמד וגיד המ'

מפגש 12 - המשך צ'יך קילוף + גיד הועמד וגיד המ'

מפגש 13 - סינטה קילוף + חמש גידים + פילה קילוף

מפגש 14 - המשך סינטה קילוף + חמש גידים + פילה קילוף

מפגש 15 - וייס קילוף + שני גידים, מוזה ועכבר + גיד רוכבת וגיד שוכבת

מפגש 16 - המשך וייס קילוף + שני גידים, מוזה ועכבר + גיד רוכבת וגיד שוכבת

מפגש 17 - פלדה שופר כשר קילוף שופר טרף ש' ברייטל וגידים

מפגש 18 - המשך פלדה שופר כשר קילוף שופר טרף ש' ברייטל וגידים

מפגש 19 - קצ'קה (אווזית - ערוסה) קילוף + גיד ה-נ' וגיד ה-כ'

מפגש 20 - המשך קצ'קה (אווזית - ערוסה) קילוף + גיד ה-נ' וגיד ה-כ'

מפגש 21 - חלקי פנים הכולל: כבד, טחול, אשכים, כליות, זנב, לשון, מוח, ראשי הצלעות, כרס ומעיים

מפגש 22  - המשך חלקי פנים הכולל: כבד, טחול, אשכים, כליות, זנב, לשון, מוח, ראשי הצלעות, כרס ומעיים

מפגש 23 - המשך חלקי פנים הכולל: כבד, טחול, אשכים, כליות, זנב, לשון, מוח, ראשי הצלעות, כרס ומעיים

מפגש 24 - מבחן עיוני + מעשי

בחזרה לדף הקורס

לצפיה בתמונות מהקורס