משרדים

רחוב משקלוב 13, הר נוף, ירושלים

תא דואר 3333 ירושלים

טלפון:  073-3744140

פקס: 15329927768

סניפים  

סניף ירושלים
מנהל קהילתי אשכולות רחוב מגן האלף 3 שמואל הנביא 
 
סניף בני ברק
בן יעקב 27 בית מדרש מנין אברכים , בני ברק
 
סניף באר שבע 
רחוב זוסמן 2, באר שבע 
 
סניף נתניה 
רחוב אליעזר בן יהודה 27, נתניה
 
סניף צפת 
רחוב האצ"ל 101, צפת